Dołącz do informacyjnej drużyny Grzegorza Płaczka

O nas


Jesteśmy świadomymi Polakami i kochamy nasz kraj. Z przykrością patrzymy na to, jak wcześniejsze rządy, a także obecny rząd, niszczą nasz kraj poprzez wprowadzanie niekonstytucyjnych rozporządzeń, ustaw i wytycznych. Widzimy, jak na co dzień gwałcone są prawa obywateli i godność wielu z nas. Bezprawnie zamykane są biznesy pracujących ludzi pod pretekstem jedynej znanej choroby. Nasze dzieci zmuszane są do nieracjonalnych zachowań w szkołach i nauki zdalnej.
Jako rozsądni rodzice, rodacy - mówimy stanowcze NIE !

Nasz cel


Tworzymy celowy zespół sympatyków Grzegorza Płaczka. Jeśli popierasz działania Grzegorza i chcesz mu pomóc, koniecznie odezwij się do nas. Naszym celem jest poszerzanie świadomości ludzi i pokazywanie prawdy. Każdy z Was może pomóc w tym prostym zadaniu. Na co dzień jesteśmy bombardowani masą informacji ze strony rządowej, która ma za sobą największą siłę, jaką są „media publiczne". Media te nie dopuszczają żadnej innej narracji i cenzurują niewygodne fakty.

Możesz to zmienić !


Możesz to zmienić, tworząc z nami informacyjny zespół Grzegorza Płaczka.Możesz zatrzymać segregację sanitarną.Możesz zadbać do zdrowie swoje i swoich dzieci.Możesz pomóc tworzyć lepszą Polskę.

Czego od Ciebie oczekujemy ?


Zaangażowania w projekt i poświęcenia nieco swojego czasu.Systematyczności w działaniach.Poszukujemy osób, które znają się na mediach społecznościowych i mają aktywne konta np. na FB, Twitter, Youtube, itd.Zapłatą za Twój czas będzie prawda :)


DOŁĄCZ DO ZESPOŁU 🤝

W celu dołączenia do Zespołu, należy zaznaczyć wszystkie zgody i oświadczenia.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA NOWE SPEKTRUM z siedzibą w 43-210 Kobiór, ul. Olszewskiego 34 (NIP: 6381845877, REGON: 389571391, KRS: 0000914240)...

Rozwiń, aby przeczytać więcej...
2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Adam Kania, e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszy formularzu w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością „Zespołu Grzegorza Płaczka” polegającą na komunikacji między uczestnikami zespołu a koordynatorem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo jak wymagają tego inne przepisy prawa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów).

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.

8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
SUPER IOD

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

PARTNERZY PROJEKTU ®

POLSKA SIŁA JAWORZNO
dzieki

Wkrótce się z tobą skontaktujemy.
Trzymaj się i wszystkiego dobrego.
Nie jesteś sam, jest nas wielu.